Hållbarhet

Professionella digitala mötesupplevelser skapar förutsättningar för en hållbar utveckling – för medarbetare, företag och miljön.

Digitala möten för en hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Genom att hjälpa företag med lättanvända och kompletta lösningar anpassade efter sina arbetssätt och behov skapar vi på Logic IT förutsättningar för digitala möten som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi är sedan 2021 kvalitets- och miljödiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas.

 

Kvalitet_miljo_dekal

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att sträva efter ett samhälle som är jämställt och jämlikt och där alla människor har samma förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. Som arbetsgivare behöver du säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö och att alla medarbetare har goda arbetsvillkor.

Med rätt tekniska lösningar för digitala möten skapas förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och hållbara medarbetare. Medarbetare som kan vara lika delaktiga och inkluderande i möten, oavsett var de jobbar ifrån, innebär stora vinster för er som arbetsgivare då produktiviteten och trivseln ökar på arbetsplatsen.

 
 
FCA04688

Ekonomisk hållbarhet

Med modellen om cirkulär ekonomi som utgångspunkt jobbar vi för en ekonomisk hållbarhet där vi ständigt strävar efter att vara resurseffektiva. Med rätt teknik på rätt plats blir användningen av era AV- och IT-produkter optimerad och produkternas livscykel längre.

Genom återtag och återanvändning av AV- och IT-produkter säkerställer vi att vi använder redan tillverkade produkter så långt det är möjligt. Uttjänt utrustning tas om hand om på ett miljösmart sätt för att återvinna så mycket som möjligt.

Cirkulär ekonomi

Ekologisk hållbarhet

Alla typer av företag och organisationer har ett stort ansvar i att sträva efter ett så litet klimatavtryck som möjligt. Två viktiga grundstenar för en ekologisk hållbarhet är långsiktighet och effektiv resursförbrukning.

Med rätt förutsättningar för professionella digitala möten minskar resandet till och från olika möten. Det innebär minskat klimatavtryck för er som företag samt i många fall ökad livskvalitet för medarbetare som dessutom får lättare att få ihop sin vardag.

För att säkerställa att alla produkter får så lång livscykel så möjligt hjälper vi er med service, support och underhåll av era tekniska lösningar.

 

Klippa

 

Boka möte med oss

Vill du veta mer om oss och hur vi kan hjälpa er skapa professionella digitala mötesupplevelser som bidrar till en hållbar utveckling?