Kundcase

Afa Försäkring

2023-05-09

Digitala möten för en god arbetsmiljö

Afa Försäkring är ett försäkringsbolag som hjälper människor till en tryggare vardag. Genom kollektivavtal är 9 av 10 arbetstagare i Sverige försäkrade hos Afa Försäkringar via sitt jobb. Företaget är inte vinstdrivande och bedriver ett förebyggande arbete för att förbättra arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatser i Sverige.

På kontoret mitt i centrala Stockholm jobbar ca 680 medarbetare. Förutom arbetsplatser är kontoret utrustat med bland annat 80 mötesrum, en hörsal, ett utbildningsrum, en studio och ett större styrelserum som vi på Logic IT har levererat och installerat mötesteknik i. I styrelserummet har vi bland annat installerat en 146 tums MicroLED videovägg som har lägre energiförbrukning än en vanlig LED-vägg. 

afa_logo_RGB_bla

 

Hälsokontroller säkerställer lång livscykel och funktion 

För Afa Försäkring tillhandahåller vi även Service & Support vid behov samt genomför kontinuerliga hälsokontroller på hela den digitala mötesmiljön. Hälsokontrollerna innebär att vi kan upptäcka eventuella fel och brister innan ett problem uppstår.

Genom denna proaktiva insats sparar vi både tid och pengar genom att förebygga och förhindra akuta problem och förlänger dessutom livstiden på utrustningen genom att vi ser till att den underhålls på ett bra sätt.