Digitala skärmar för alla miljöer

Rätt digital skärm för rätt behov!

Den största skillnaden mellan professionella skärmar och de skärmar som är avsedda för konsumentbruk är produktens livslängd. De flesta professionella skärmarna har en livstid på >5 år vilket är hållbart för både företagsekonomin och miljön. Det finns också skillnader inom segmentet professionella skärmar. Faktorer som storlek på rummet, skärmens placering, ljusinsläpp och skärmens användningsområde är viktiga att ta hänsyn till vid val av lösning. Rådfråga därför alltid en av våra experter på digitala möten innan du gör ditt val.